בית-מרקחת


  • לנוחיותכם מצורפים פרטי התרופות העיקרים הנרשמים במרפאתנו.

    המידע והתוכן מועברים AS-IS (כפי שהם). העושה שימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר, עושה זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית ולא תהיה לו/ה כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא..
     
    המידע בחלק זה של האתר כולל מידע רפואי ופשטני שאינו בגדר עצה ו/או חוו"ד רפואית. אין להסתמך על התוכן והמידע לשם קבלת ו/או הענקת טיפול רפואי והוא אינו מיועד לבוא במקום התייעצות עם רופא מוסמך.