פרסומים-מקצועיים

פרסומים מקצועיים


אסופת המאמרים בעברית שלפניכם היא פרי עטם של המומחים בפריוסנטר. אנו רואים חשיבות רבה בכתיבה מדעית שוטפת בעיתונות הדנטלית המובילה.